Wat is Stress - Quiet Strength

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Wat is Stress

Nederlands


Stress is een reactie, eigenlijk een combinatie van mentale reacties, met fysieke én mentale gevolgen. Ze zijn gaandeweg geëvolueerd naar automatismen, die een normale gang van zaken zijn geworden.

Elke situatie die we meemaken, beoordelen we automatisch volgens een aantal criteria:

- aangenaam/ onaangenaam
- bevredigend/ teleurstellend

We kunnen het schematisch voorstellen:


Situatie → beoordeling : negatief → onaangenaam → teleurstellend → neiging tot wegduwen  

                                       positief → aangenaam → behouden/ verlengen


Gedurende je hele leven word je geconfronteerd met allerlei situaties.
Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn:
Een auto-ongeval, gebroken arm, onmin met een collega, slechte beoordeling door een meerdere, een project dat in het honderd loopt, ruzie met je partner, problemen met je kinderen, gekleineerd of gepest worden,… Zelf zeg je ook soms iets zonder na te denken en het spijt je of je vindt dat je beter had kunnen reageren …

Elke van deze situaties beoordelen we, geven we een kleur, een gevoel: aangenaam of onaangenaam, bevredigend of teleurstellend. Die beoordeling gebeurt direct en onbewust, in een fractie van een seconde. Ze volgt zo snel op de gebeurtenis dat ze er als het ware bij lijkt te horen. Toch staan ze los van elkaar. Het één hoeft niet noodzakelijkerwijze samen te gaan met het andere.
En dat gevoel is de oorzaak van wat erop volgt: "aangenaam" zorgt voor een positieve resonantie, voor  het willen behouden ervan, het verlengen ervan; "onaangenaam" voor een negatieve bijklank en voor een wegduwen ervan.

Dag na dag, week na week, jaar na jaar worden we geconfronteerd met al die situaties, gedachten, gesprekken en bouwen we een mentaal patroon van reacties op: het wordt onze eigen manier van doen als reactie op allerlei situaties.

Het stressvolle hieraan is, dat dit patroon (van vaak voorkomende gebeurtenissen en de reacties die erop volgen), vast ingebouwd raakt in ons gedrag, in onze manier van zijn. We kunnen er vaak ‘niets aan doen’: we worden automatisch kwaad, angstig of verdrietig bij het minste voorval. We zijn als het ware ‘een gevangene’ van ons eigen gedrag, van onze eigen gewoontes.

Dit is dus ‘stress’.


Uitingen van stress:

Stress, (dit patroon van reacties), heeft consequenties op ons dagelijks leven:

- op fysiek vlak: spierspanning, zweten, verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk, slapeloosheid, vermoeidheid, lagere pijngrens, …
- op mentaal vlak: woede, angst, verdriet, gebrek aan mentale focus, concentratieproblemen, mentale black-out,…

Dit alles mondt vaak uit in een losgeslagen gedachtestroom: we geraken in de ban van onze gedachtegang en kunnen die niet meer loslaten. De gedachten nemen de controle over.


Wat kan eraan gedaan worden?

Dit mentaal proces lijkt misschien een automatische reactie, maar het is wel verworven. Alles wat verworven is, kan ook veranderd of omgebogen worden.
Daarom is het herbeoordelen van de situatie vaak voldoende om op een betere manier te reageren.
Uitgebreide informatie vindt u terug onder
Stress Management

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu