Trainingsprogramma - Quiet Strength

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Trainingsprogramma

Nederlands


Quiet Strength Stress Management is een coaching-traject, verspreid over een aantal weken, ontwikkeld om nieuwe mentale en fysieke gewoontes te cultiveren en op te bouwen. Om je geest te trainen zodat het stabiel, kalm, en helder is in alle omstandigheden, hoe moeilijk ook. Om je lichaam en je geest zo vlot, zo harmonieus mogelijk te laten samenwerken.

Quiet Strength Stress Management is een combinatie van mentale en fysieke oefening, persoonlijke begeleiding en coaching, die je de vaardigheid aanleert om elke gebeurtenis, of het nu intern of extern is, te begrijpen en te interpreteren voor wat het echt is. Je ziet elke situatie in proportie,  zonder de gekleurde bril van emotie of stemming. Het is in deze mentale staat dat je het beste en op de meest adequate manier kan antwoorden.

Quiet Strength Stress Management
is een actieve training. Het vraagt inzet en inspanning.
Hoe vaker en consequenter je ermee bezig bent, hoe sneller en ingrijpender het resultaat.
Vergelijk het bvb met fysieke fitnesstraining. Af en toe op een hometrainer gaan zitten, gaat weinig resultaat geven. Driemaal per week een kwartier trainen geeft al snel een positief resultaat. En hoe beter je je voelt, des te meer inzet en zin je ontwikkelt om verder te gaan.

Het traject is zo ingedeeld:


  • Één wekelijkse of tweewekelijkse sessie.

Gedurende deze sessie werken we aan de mentale  & fysieke oefeningen, en bespreken we de stress-situaties. In een preliminair interview zullen we een evaluatie van de huidige situatie doen, en een uiteindelijk doel van het programma uitwerken dat realistisch te bereiken is.
Daar werken we dan elke week aan.

  • Thuisbeoefening.

Buiten die wekelijkse sessies oefen je thuis en/of op het werk, elke dag, de mentale & fysieke training. Dit is essentieel, om een goed resultaat te bekomen. Dit vraagt ongeveer 1 uur per dag, verspreid over je hele dag. Die dagelijkse training zorgt ervoor dat je snel rustig wordt. En die rust wordt geleidelijk aan een nieuwe gewoonte. Iets waar je altijd op terug kunt vallen.Dit is het doel van het programma:

Het ontwikkelen van een kalme, rustige geest.

We hebben vaak een zekere onrust in ons dagelijks leven. Er gebeuren allerlei dingen, mensen praten met ons, en we geraken niet verder dan reageren op gebeurtenissen. Vaak zijn we ook ontevreden over hoe we gereageerd hebben, maar op dat moment konden we niets beters vinden.
Kalmte kan je aanleren, je kan daarop trainen.
De eerste 4 à 5 weken wordt er getraind op innerlijke rust en stilte. Dit is een noodzakelijk beginpunt aangezien onrust en verwarring het bekomen van inzicht en het evenwichtig kunnen nemen van beslissingen, in de weg staan.
Bekijk het als een viskom. Zo’n bolle viskom, zoals in de tekenfilms van Tom & Jerry … Water, een paar visjes, een stukje koraal of twee, en heel fijn zand op de bodem. Zolang er niets gebeurt is het water helder. Je kunt zien wat er in gebeurt: de visjes die rondzwemmen, het water is doorschijnend. Steek je hand er even in, en schud er even mee rond in het water. Het zand begint rond te dwarrelen in het water, de visjes flippen door, en wat is het resultaat? Je ziet niets meer … Alles is onduidelijk, ondoorzichtig. Alles is in beweging, en niets is echt klaar en helder meer. Laat nu die viskom even met rust, en je merkt dat het zand traag maar zeker terug naar de bodem zakt. Dat is gewoon de plaats waar dat zand hoort te zijn, door de zwaartekracht. Als alles OK is, is dit de natuurlijke gang van zaken: alles is rustig, kalm, en stil. En dàn kan je weer alles duidelijk zien. Dàn kan je precies uitmaken wat er gebeurt in het water.
Hetzelfde is waar voor de geest, voor de gedachten. Hoe meer we woelen in onze gedachten en onze emoties en hoe onrustiger we zijn, des te duisterder ons denken zelf is, en wordt.

Het ontwikkelen van een klare, heldere, gefocuste geest.

Wanneer de geest rustig en kalm is, wordt het van nature ook scherp en helder. We kunnen alles klaarder en duidelijk zien, omdat we niet afgeleid zijn door allerlei gedachten, indrukken, reacties of beoordelingen waarin onze geest vaak verwikkeld is. We kunnen de dingen duidelijk zien, zoals ze zijn.
Na een aantal weken, wanneer er een basisniveau van rust aanwezig is, wordt stress als proces onderzocht. We stellen vanuit die stilte een aantal scherpzinnige vragen, over wat die stress eigenlijk wel is. Over die gebruikelijke reacties die zo automatisch lijken.  Wat zijn de ‘stadia’ van de opbouw van stress? Hierbij wordt geleerd om aandachtig te zijn op het intern beoordelingsproces, dat heel subtiel en heel snel op gang komt.
Wanneer het water rustig is, al het zand stil ligt op de bodem, de vissen rustig rondzwemmen, en alles kalm is: dan pas is het moment er om naar binnen te kijken, om van die helderheid en rust gebruik te maken. Dan pluizen we onze mentale mechanismen uit, tot ze voor onze ogen klaar en duidelijk zijn. En van daaruit, vanuit dat begrip, gaan we verder.

Het ontwikkelen van een onverstoorbare geest.


Wanneer de geest rustig én helder is, worden we minder gemakkelijk verstoord door allerlei gebeurtenissen. Wat er ook gebeurt, wat er ook ons pad kruist, we zijn kalm en we kunnen ermee omgaan.
Eens je begrijpt hoe je geest eigenlijk werkt, wat het doet, hoe dat innerlijk proces van het ontwikkelen van stress in elkaar steekt, dan kan je dat allemaal beheersen. Dan kan je het heel vroeg zien en voelen opkomen, en kan je het stoppen, ombuigen, en kanaliseren in een veel efficiëntere, aangenamere richting. En dan ben je ook rustig genoeg om niet door kleine, of grotere moeilijkheden uit evenwicht gebracht te worden.


Mentale oefeningen:

Dit is het training-gedeelte in het programma van
Quiet Strength.
Eén keer per week zitten we samen en oefenen we het tot rust brengen van de geest.
Dag na dag herhaal je die oefeningen, thuis en/of op het werk.
Wekelijks krijg je een aantal taken, die tot doel hebben je capaciteit tot aandacht en opmerkzaamheid te verfijnen.
Dit zorgt reeds na korte tijd voor een rustige, kalme en geconcentreerde geest. Geleidelijk aan verdiept die kalmte.

Fysieke oefeningen:

Het lichaam, in welke conditie het ook is, is de basis van elke ervaring.
Je ziet vaniut je lichaam.
Je hoort vanuit je lichaam.
Je voelt (fysiek én emotioneel) IN je lichaam.
Vaak hebben we de neiging om de signalen die ons lichaam ons geeft, te negeren.
Door de nadruk te leggen, in deze training, op het
diep ervaren van de oefeningen, en het herhalen ervan thuis, wordt je aandacht meer en meer gericht op je fysieke ervaring, en op wàt je nu precies ervaart.
Daarbovenop zorgt de combinatie van yoga-, Pilates en Qi Gong-oefeningen voor een geworteld, stevig, flexibel en energiek lichaam.

Dialoog, vraagstelling:

Dit is het coaching-gedeelte van het programma.
Vanuit de innerlijke rust en stilte peilen we naar de oorzaken van stress. Om van die automatische reacties bewust te worden, zodat die klaar en duidelijk tevoorschijn komen.
Van daaruit kunnen we naar een betere, nuttigere wijze van omgaan overschakelen. Door klaar en duidelijk in te zien waar de moeilijkheden liggen, door als het ware een haarscherpe spiegel te zijn, wordt het veel duidelijker wat de beste opties zijn, welke de bestt te volgen weg is.
De vraagstelling is vaak doordringend. Het is de enige manier om tot nuttige inzichten te komen. Daarom ook is enige rustigheid noodzakelijk.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu